Melih Ersoy, Prof. Dr.

KİTAPLAR/ BOOKS

Yerel Yönetim ve Yerel Siyasal Güç Kuramları (İmge Yayınları, 2024, Ankara)

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük (Ninova Yayıncılık, 2012;  3.Baskı Eylül 2022)

Kentsel Planlamada Standartlar ( Ninova Yayıncılık 2. Baskı Eylül 2022)


Kentsel Rantlar, Planlama ve Kamu Yararı (İmge Yayınları, 2022)

Yasayla Metropoliten Kent Olmak: Eskişehir Örneği(ODTÜ, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 2020)

<

Sosyal Politika Uygulamaları: Kadıköy Alan Çalışması (ODTÜ, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 2019)

Şehircilik Yazıları: Melih Ersoy (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2018)

Osmanlıdan Günümüze İmar ve Yasalar (Ninova Yayıncılık, Ekim 2017; 2. Baskı: Şubat 2020)

Kentsel Planlamada Standartlar (Ninova Yayıncılık, 2015)

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük (Ninova Yayıncılık, 2012;  2.Baskı Nisan 2016)

Kentsel Planlama Kuramları (İmge Yayınları, İkinci Baskı 2012 )

Sermaye Biçimleri ve Yerel Ekonomik Kalkınma: Amasya Örneği (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 2011)

Kuruluşundan Bugüne ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Programlarının Gelişimi (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 2010)

Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları (TMMOB ŞPO Yayını, 2009)

Kentsel Planlama Kuramları (İmge Yayınları, 2007 -Birinci Baskı-)

Sağlıksızlığın Kentleşmesi: Ankara ve Diyarbakır Kentlerinde Sağlık Sorunları Üzerine Bir Araştırma (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 2006)

Göçmen Nüfusun Kentle Etkileşim Süreci (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 2005)

Şanlıurfa Kentinde Yoksulluk (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 2004)

Şanlıurfa İl Gelişme Planı Çalışmaları (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını,2003)

Kente Göç ve Yoksulluk: Diyarbakır Örneği  (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 2002)

Sanayisizleşme Sürecinin Kentsel Yaşama Etkileri: Zonguldak Örneği (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 2001)

Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Ankara Örneği (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 2000)

Mekan Planlama ve Yargı Denetimi (Yargı Yayınevi, 2000)

Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 1998)

Türkiye’de Yerel Yönetim Bankacılığı- İller Bankası (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 1996-Cilt 1)

Türkiye’de Yerel Yönetim Bankacılığı- İller Bankası (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 1996- Cilt 2)

Yerel Yönetim Maliyesi Cilt 3. Alan Çalışması: Muğla Örneği (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 1995)

Yerel Yönetim Maliyesi Cilt 2. Türkiye’de Yerel Yönetimler Maliyesi (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 1995)

Yerel Yönetim Maliyesi Cilt 1. Yabancı Ülkelerde Yerel Yönetimler Maliyesi (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını, 1995)

Kentsel Alan Kullanım Normları (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 1994)

Yeni Liberal Politikalar ve Kentsel Sanayi (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını,1993)

Gelişme ve Planlama (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, 1992)

Emperyalizm, Gelişme ve Bağımlılık Üzerine (Verso Yayınları, 1992

Göç ve Kentsel Bütünleşme (Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayını, 1985

Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi (Birey ve Toplum Yayınları, 1984

Kent PlanlamadaStandartlar (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, 1981)

Özetli Kaynakça (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, 1980)

The Political Economy of Urban Areas (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, 1978)