Melih Ersoy, Prof. Dr.

KİTAPLAR/ BOOKS

Yasayla Metropoliten Kent Olmak: Eskişehir Örneği(ODTÜ, UPL Yayınları, 2020)

<

Sosyal Politika Uygulamaları: Kadıköy Alan Çalışması (ODTÜ, UPL Yayınları, 2019)

Şehircilik Yazıları: Melih Ersoy (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2018)

Osmanlıdan Günümüze İmar ve Yasalar (Satışa Sunulmuştur, 2017)

Kentsel Planlamada Standartlar (Ninova Yayınları,2015)

Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük (Ninova Yayınları,2012)

Kentsel Planlama Kuramları (İmge Yayınları, 2012 -İkinci Baskı-)

Sermaye Biçimleri ve Yerel Ekonomik Kalkınma: Amasya Örneği (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını,2011)

Kuruluşundan Bugüne ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Programlarının Gelişimi (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 2010)

Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları (TMMOB ŞPO Yayını, 2009)

Kentsel Planlama Kuramları (İmge Yayınları, 2007 -Birinci Baskı-)

Sağlıksızlığın Kentleşmesi: Ankara ve Diyarbakır Kentlerinde Sağlık Sorunları Üzerine Bir Araştırma (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını,2006)

Göçmen Nüfusun Kentle Etkileşim Süreci (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını,2005)

Şanlıurfa Kentinde Yoksulluk (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını,2004)

Şanlıurfa İl Gelişme Planı Çalışmaları (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını,2003)

Kente Göç ve Yoksulluk: Diyarbakır Örneği  (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını,2002)

Sanayisizleşme Sürecinin Kentsel Yaşama Etkileri: Zonguldak Örneği (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını,2001)

Kentsel Yoksulluk ve Geçinme Stratejileri: Ankara Örneği (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını,2000)

Mekan Planlama ve Yargı Denetimi (Yargı Yayınevi,2000)

Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması (ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler ABD Yayını,1998)

Yerel Yönetim Bankacılığı- İller Bankası (ODTÜ UPL Yayını,1996)

Yerel Yönetim Maliyesi (ODTÜ UPL Yayını,1995)

Kentsel Alan Kullanım Normları (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını,1994)

Yeni Liberal Politikalar ve Kentsel Sanayi (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,1993)

Gelişme ve Planlama (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,1992)

Emperyalizm, Gelişme ve Bağımlılık Üzerine (Verso Yayınları,1992) 

Göç ve Kentsel Bütünleşme (Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayını,1985) 

Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi (Birey ve Toplum Yayınları,1984

Kent PlanlamadaStandartlar (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını,1981) 

Özetli Kaynakça (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını,1980)

The Political Economy of Urban Areas (ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını,1978)